Boligindretning

Husk den daglige aktivitet


Deter vigtigt, at være fysisk aktiv hver eneste dag, vi skal huske på, at vi er skabte til at være i bevægelse. Rigtig mange af vores sundhedsproblemer, tager ofte afsæt i al for lidt aktivitet, for dårlig kost og søvn, og vil du gøre noget godt for dig selv, er det de områder i dit liv, som du skal tage fat i, og sørge for leve langt mere bæredygtigt så at sige. Der er meget fokus på det sunde liv i disse år, og rigtig mange lever da også særdeles fornuftigt, men en stigende gruppe lever ringere og ringere, når det kommer til livsstilsvalg,og det er et problem både på individ plan og for samfundet som helhed. Nu hvor vi befinder os i sommerhalvåret, er det oplagt at komme mere udendørs, og dermed også at være mere fysisk aktiv. Det er den bedste årstid at komme i gang med at etablere nye varer, for når efteråret og vinteren kommer, kan det komme til at knibe med motivation.